Zwarte Piet hindert de integratie van autochtonen!

 Integratie is zelfreflectie van ‘Allochtonen’ en ‘Autochtonen’!
 
 Autochtonen integreer en neem afscheid van ‘Zwarte Piet’.
De ‘Zwarte Pieten’ discussie is een terugkerende hoogoplopende discussie in Nederland en terecht. ‘Zwarte Piet’ hindert de integratie, vooral door halsstarrige autochtonen!

Verene Shepherd pleitte voor het afschaffen van het volgens haar ‘foute’ sinterklaasfeest. Verene Shephard sprak op persoonlijke titel, maar de werkgroep van de Verenigde Naties (VN) startte wel een onderzoek om te kijken of ‘Zwarte Piet’ racistisch is. Afschaffing van het sinterklaasfeest is volgens de werkgroep van de VN niet nodig.

Maar toch stelt de Kinderombudsman dat het in het belang is van kinderen om op te groeien in een omgeving die veilig en respectvol is en waar kinderen niet worden gepest, uitgesloten of gediscrimineerd.

Het Sinterklaasfeest hoeft niet op de schop, alleen zijn knecht moet wat eigentijdser worden. Het gaat tenslotte om de kinderen!

                            

Olieverfschilderijen van Leo Wijnhoven

Juist omdat het een kinderfeest is moeten we ‘Zwarte Piet’ niet langer accepteren. Indirect maak je namelijk aan kinderen reeds duidelijk dat er een bepaald onderscheid is. Als er mensen zijn die zich niet prettig voelen bij dit feest waarom veranderen we dit dan niet? Als we de ‘Pieten’ allemaal een vrolijk kleurtje geven dan kunnen de ‘Pieten’ niet meer als racistisch gezien worden en hebben de kinderen een fijn Sinterklaasfeest,.

De voorstanders over Zwarte Piet?

– Het is traditie – Het is een kinderfeest-De tijd van slavernij is lang geleden.

De tegenstanders over Zwarte Piet:

-Zwarte Piet is racistisch.-Zwarte Piet stamt uit de tijd van de slavernij -Het is niet leuk om jaarlijks te worden aangesproken als Zwarte Piet, enkel omdat je een donkere huidskleur hebt.

Maar waarom vinden de voorstanders van Zwarte Piet het zo moeilijk om een traditie aan te passen aan de wensen van alle Nederlanders?

Wie zijn die voorstanders van ‘Zwarte Piet’?

Schilderij Leo Wijnhoven’ Entanglement’

Mensen die vastgeroest zitten in de valse romantiek van het verleden, bang voor de verandering en de impact van het nieuwe dat allang heeft plaatsgevonden?

Mensen die gebrek hebben aan reflectie van ons ‘gouden’ VOC verleden en niet weten dat wij de ‘succesrijkste slavenhandelaren waren?

Mensen die ook niet willen horen hoe wij in 1947 in Indonesië de mensenrechten hebben geschonden?

Mensen die een oor hebben naar de ‘Wilders Kakefonie’ en tegen buitenlanders zijn?

Lijden ze allemaal aan geheugenverlies, boosheid of aan schaamte die hen ongevoelig maakt.

Je eigen normen en waarden bijstellen aan een pijnlijk verleden of aan andere gekleurde landgenoten.  Ook dat is integreren maar dan van de autochtone Nederlanders!

Tweede bespiegeling van ArtCommunication over de moeizame weg uit de serie:

Sociaal duurzame transitie naar Integratie’

ArtCommunication

Staigiaire Marketing & Communicatie Jonna Bras

ArtCommunicator Peter Debets

 Geen tolerantie meer voor intolerantie.’ 

Oproep tot ‘staakt-het-vuren’ in pietendiscussie


Organisaties die betrokken zijn bij de discussie over Zwarte Piet roepen op tot kalmte en een respectvolle dialoog over het onderwerp. Ze doen dat in een statement nadat zij maandag overlegd hadden op het ministerie van Sociale Zaken.

In de verklaring doen ze afstand van iedere vorm van bedreiging, geweld, polarisatie en agressie. “We stellen het belang van het kind centraal. We streven er naar het een feest voor alle kinderen te laten zijn”, zeggen de partijen.

Bij het overleg waren voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, maar ook organisaties die ‘neutraal’ zijn maar veel met het onderwerp te maken hebben, zoals Detailhandel Nederland en RTL Nederland.

‘Geef Nederlanders de tijd’
Onder de organisaties waren verder onder meer Stichting Sinterklaasintocht Amsterdam, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, Sint Nicolaas Genootschap Nederland, Surinaams Inspraak Orgaan, Overlegorgaan Caribisch Nederland, Stichting Nederland Wordt Beter en Stichting Sint en Pietengilde.

In een eigen persbericht roept het Sint- en Pietengilde op tot een ‘staakt-het-vuren’. “Er is heus wel begrip en empathie voor de wijze waarop sommige gekleurde mensen het feest beleven. Maar geef Nederlanders dan wel de ruimte om te ontwikkelen en om ook zelf met ideeën te komen. Forceer het niet door verandering te blijven afdwingen door protesten en maatschappelijke discussie. Stop ook met het stellen van eisen waaraan die veranderingen zouden moeten voldoen. Zoals de kinderombudsman terecht opmerkte, laten we als volwassenen stoppen met het geruzie en die eeuwige discussie.”

Pesten en discriminatie
Vorige week sprak de Kinderombudsman zich voor het eerst uit over Zwarte Piet. Zwarte Piet is in strijd met het VN-verdrag voor de rechten van het kind en moet worden aangepast, stelde zij in een rapport. “De huidige vorm van Zwarte Piet als onderdeel van het sinterklaasfeest kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en is daarmee in strijd met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.”

Na de bekendmaking van het rapport ontving de Kinderombudsman tientallen bedreigingen.

Eerste bespiegeling van ArtCommunication over de moeizame weg uit de serie:

Sociaal duurzame transitie van de Integratie’

 

 Olieverfschilderijen van Leo Wijnhoven    

Alle NieuwsItems en Sociaal Duurzame Kunst