Nieuwsbrief Test

Bekijk deze mail in de browser
Moderne Kunst als Sociaal Duurzame Communicatie

Special Leo Wijnhoven Juni 2017
Kunst Aandacht
Creativiteit versus Marketing

“Ingebed,” Schilderij Leo Wijnhoven-Olieverf-100×120

In onze huidige neo-liberale wereld waarin door globalisering de economische-, ecologische-, culturele-, nationale- en religieuze belangen of tegenstellingen zich dwingend confronterend manifesteren, kan zelfreflectie bijdragen aan de noodzakelijke sociale binding tot transitie naar sociaal duurzaam samenleven(produceren, consumeren en communiceren).

Moderne kunst als vrije meningsuiting in woord, beeld of geluid is van essentieel belang in het bewustwordingsproces dat vergezeld gaat van reflectie, confrontatie, discussie, gesprek en nieuwe visie op de toekomst waarin zowel individue als collectief zich gesteld zien voor grote uitdagingen van transitiemodellen van communiceren, produceren en consumeren.
Graag willen wij daarom Leo Wijnhoven, de grootmeester in het hedendaagse geëngageerd realisme onder uw aandacht brengen.

Zijn werk handelt over sociale, economische,en politieke ontwikkelingen in onze post moderne wereld, met name het globalisme (uniformiteit en identiteitsproblematiek), het vrijemarktfundamentalisme, de media- en spektakelmaatschappij.

Het falen van het westerse modernisme met rationalisme, materialisme, mechanisme, dehumanisering, reductionisme,
lineair denken, dualiteit, hokjesgeest, hiërarchie, beheersing en exploitatie v/d natuur,
het vooruitgangsidee van expansie en voortdurende groei, kortetermijndenken en egocultus
Niet om persoonlijke (vrije) expressie, maar meer communicatie (bewustzijnsverandering) heeft daarin alle aandacht.
Leo Wijnhoven ankert zich niet vast aan één bepaalde richting, maar gebruikt een breed scala aan stijlen, gaande van de zogenaamde ‘green-art’, over surrealisme tot het (hyper)realisme

CREATIVITY (DIVERSITY) INSTEAD OF MARKETING (UNIFORMITY}

Mijn werk gaat over sociale,economische,politieke en wetenschappelijke ontwikkelingen in onze
postmoderne wereld. M.n. het globalisme (m.a.g. uniformiteit,fragmentatie en identiteitsproblematiek),
de vrije-markt ideologie ,de massa-consumptie-,en wegwerpmaatschappij, en de media-,en
spectakelmaatschappij.
En over t (einde van) westerse modernisme (metzijn hierarchische relatie t.o.v.de natuur) Het gaat me
niet om mijn persoonlijke (vrije)expressie ,maar meer om communicatie (bewustzijnsverandering).
Daarom gebruik ik een breed scala aan stijlen (met als basis t realisme) Mijn doel is t kritisch bekijken
vh.westers-modernisme (de duale scheiding v. lichaam en geest [=materie+energie] m.a.g. :
materialisme,mechanisme-dehumanisering-, rationalisme, reductionisme, lineair denken,hokjesgeest,
classificering, hierarchie, beheersing +exploitatie v.d.natuur [niet circulair ;geen balans],
egocultus,expansie/groei [t vooruitgangsidee].
En t zoeken naar nieuwe uitgangspunten,daar waar de modernistische uitgangspunten niet meer werken.
In facto leven we praktisch gezien al n eeuw in n niet-modernistische wereld : alle producten die zijn
gebaseerd op electriciteit [incl.computers,internet, maar ook ;de abom,
lasers,holografie,nanotechnologie etc], zijn gebaseerd op de quantummechanica,die zegt dat er
GEEN scheiding is tussen materie+energie. Dus de modernistische-dualiteit [en daarmee de andere
mod’e-uitgangspunten] is al n eeuw niet meer geldig ! Alleen leven we nog wel steeds met de mode
mentaliteit, denkwijze. En dat is nu net de oorzaak van zoveel problemen waar we nu met te maken
hebben (mn.de klimaatsverandering en t financieel-economische stelsel ; m.a.g politiek-en sociaalmaatschappelijke
problemen).

——————————————————————————————————–

Mijn werk is een reflectie van mijn omgeving. Niet de natuur, maar de nimmer afnemende stroom van massa-mediabeelden, gebruik of hergebruik ik voor mijn schilderijen. De ‘must van de vernieuwing’, een fenomeen dat de twintigste eeuw lijkt te beheersen, gaat aan mij voorbij; ik ervaar het als een doodlopend spoor. Liever maak ik vrijelijk gebruik van het bestaande.

De massa-media hebben ons in staat gesteld op een exuberante wijze kennis te nemen van al die verschillende stijlen uit het verleden. Deze hebben allen hun kwaliteit bewezen, wij kunnen er naar behoeven uit putten. Volgens mij staat trouwens iedere stijlperiode voor een ideologie, de ideologie van de tijd waarin ze ontstond. Tegenwoordig worden die historische en ideologische stijlen naast elkaar erkend; als met een stijl een bepaalde ideologie en boodschap uitgedragen wordt, dan is die boodschap in ieder geval nu niet meer eenduidig. Mijn werk is evenmin eenduidig. Ik probeer er altijd verschillende betekenislagen in aan te brengen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook formeel, dus aangaande het gebruik van mijn schildersmateriaal, de manier hoe ik bijvoorbeeld mijn verf opbreng.

Inhoudelijk houdt mij met name het verschijnsel fragmentatie bezig. Zowel in psychologische (wie ben ik) als in sociologische (wat moet ik) zin. Het idee van ‘eenheid’ heb ik zowel naar de mens als naar de maatschappij toe laten vallen. Het eenheidsidee is fictief, de werkelijkheid bestaat uit meerdere delen. De mens wil naar buiten toe wel graag als eenheid overkomen. Hierdoor is er meer sprake van een persoonlijkheid (rol) spelen, dan van een persoonlijkheid zijn (denk aan Madonna, Cindy Sherman, Laura Anderson). De stap van deze visie naar mijn werk, dat onverhuld samengesteld is, zal duidelijk zijn. De beelden die ik gebruik zijn bekend; ze hebben al een betekenis. Ik speel daarmee en voeg mijn visie toe. De toeschouwer neemt op wat hij herkent.

Inhoud

Kunst Aandacht
(Artikel-Leo Wijnhoven)

Nieuwe Kunstwerken
(Leo Wijnhoven)

Kunst Social Linked
(Nieuws Items en kunst)

Actuele Expositie
(InnerReflection
&
MindRestyling)

Nieuws Feeds

Politiek & Economie

Kunst & Cultuur

Kunstcollecties, communicatiemiddel voor uw sociaal duurzame visie en beleid!
Nieuwe kunstwerken

Leo Wijnhoven

Com digital – 080×120 – Acryl op linnen – 2014

Ga naar nieuwe kunstwerken van Leo Wijnhoven

Actuele Expositie

InnerReflection & MindRestyling

Iman Ali Khaled Leo Wijnhoven Dagmar Jager Trees de Boer

De vier kunstenaars Iman Ali Khaled, Dagmar Jager, Leo Wijnhoven en Dominique Chan proberen vanuit hun eigen perspectief en betrokkenheid te verbeelden hoe met introspectie en doorzettingsvermogen de angst voor verandering kan worden overwonnen. De themas variëren van aandacht voor de financiële/economische crisis (ondernemerschap, consumeren) tot alle op het eerste gezicht niet relevante aspecten zoals discriminatie, homofobie, emancipatie, die verbinding maken met de tijdigheid

Lees meer
Kunst Sociaal Gelinkt

Kunst Sociaal Gelinkt

(Alle Nieuws Items & Duurzame Kunst)

Laatste Nieuws Items & Duurzame kunst

Integratie is zelfreflectie van ‘Autochtonen’ en ‘Allochtonen’

‘Turning point and some colors’ Schilderij-Olieverf-Leo Wijnhoven
‘De Paradox in de vrijheid naar het moderne perspectief’

Het huidige Nederland is multicultureel en modern. De groep arbeidsmigranten, economische vluchtelingen en asielzoekers telt 1,7 inwoners. Dit zorgt naast de verrijking door culturele diversiteit ook voor problemen, ontevredenheid en onbegrip in de maatschappij. Vooroordelen, discriminatie, racisme, buitensluiting zijn ook aan de orde van de dag evenals etnische enclaves.

Vaak komen deze ‘allochtonen’ uit verre werelddelen zoals Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De tradities, culturen en talen van de ‘Allochtonen’ kunnen enorm verschillen van de Europese ‘Autochtonen’. Niet alleen het spreken en het eten, maar ook hoe autochtonen en allochtonen in staat en bereid zijn elkaars verschillen te accepteren.

Integratie is het ‘toverwoord’.

Integreren, het opgaan van een minderheid in de dominante groep gebeurt op basis van vrijwilligheid, gelijkheid en respect. Behalve dat de minderheid naast de wetten óók de basiswaarden zoals b.v. de vrijheid van meningsuiting van het ‘gastland’ moet accepteren, zullen zowel autochtonen als allochtonen elkaars recht om te leven volgens eigen cultuur moeten respecteren, waarbij de overheid tevens de gebruiken van minderheden faciliteert. Integratie is een wederkerig proces en geldt dus voor allochtonen en autochtonen.

Mijn werk is een reflectie van mijn omgeving. Niet de natuur, maar de nimmer afnemende stroom van massa-mediabeelden, gebruik of hergebruik ik voor mijn schilderijen. De ‘must van de vernieuwing’, een fenomeen dat de twintigste eeuw lijkt te beheersen, gaat aan mij voorbij; ik ervaar het als een doodlopend spoor. Liever maak ik vrijelijk gebruik van het bestaande.

De massa-media hebben ons in staat gesteld op een exuberante wijze kennis te nemen van al die verschillende stijlen uit het verleden. Deze hebben allen hun kwaliteit bewezen, wij kunnen er naar behoeven uit putten. Volgens mij staat trouwens iedere stijlperiode voor een ideologie, de ideologie van de tijd waarin ze ontstond. Tegenwoordig worden die historische en ideologische stijlen naast elkaar erkend; als met een stijl een bepaalde ideologie en boodschap uitgedragen wordt, dan is die boodschap in ieder geval nu niet meer eenduidig. Mijn werk is evenmin eenduidig. Ik probeer er altijd verschillende betekenislagen in aan te brengen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook formeel, dus aangaande het gebruik van mijn schildersmateriaal, de manier hoe ik bijvoorbeeld mijn verf opbreng.

Inhoudelijk houdt mij met name het verschijnsel fragmentatie bezig. Zowel in psychologische (wie ben ik) als in sociologische (wat moet ik) zin. Het idee van ‘eenheid’ heb ik zowel naar de mens als naar de maatschappij toe laten vallen. Het eenheidsidee is fictief, de werkelijkheid bestaat uit meerdere delen. De mens wil naar buiten toe wel graag als eenheid overkomen. Hierdoor is er meer sprake van een persoonlijkheid (rol) spelen, dan van een persoonlijkheid zijn (denk aan Madonna, Cindy Sherman, Laura Anderson). De stap van deze visie naar mijn werk, dat onverhuld samengesteld is, zal duidelijk zijn. De beelden die ik gebruik zijn bekend; ze hebben al een betekenis. Ik speel daarmee en voeg mijn visie toe. De toeschouwer neemt op wat hij herkent.

Lees meer
Nieuws Feeds

Actuele Nieuwsfeeds
Politieks & Economie

(NCDO-NRC-Trouw)

Lees meer

Actuele Nieuwsfeeds
Kunst & Cultuur

(ArtListings-Trouw-Pulchri)

Lees meer
Over Ons
ArtCommunication, Keizersgracht 62-64, 1015 CS Amsterdam, Tel:+31 (0) 20-7735123

Follow us
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Share
Tweet
Forward
Share
You got this at *|EMAIL|* as subscriber through our site, business relationship or social media contact. Don’t want to receive no longer unsubscribe otherwise update subscription preferences *|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.