Saskia Pfaeltzer

 

 
(Back to summary all artists)

INFO ARTWORKS

Click below on  artwork for more info artwork and to see more big

 

 

INFO ARTIST

Saskia Pfaeltzer

Born
1955 te Hilversum

Residence

The Netherlands

Education

Rijksacademie voor Beeldende Kunst te Amsterdam 1973-1980

Afdeling beeldhouwen en afdeling monumentaal schilderen

Description

With its stylized human figures seem Pfaeltzer to which they are not committed to the ” ideal beauty ” as the ancients , but the many expressions of the human body investigates . Classicist a statement Both in form and content the sculptor refers to a mythical background . The figures seem to be the protagonists of old stories that arouse associations with archaic temple sculptures or demigods . Examples are ‘ the Birdman ‘ and ‘ the Far Journey’ bringing Icarus and Odysseus in the memory . The sculptor is keen to show . Tension between the three-dimensionality and the flat surface between the open and closed form This since the Greeks traditional problem of sculpture by Saskia Pfaeltzer approached in an original way with the image ‘ Illusion ‘ . The lower body that are located on a platform, and also serves as the connection to the earth, it is plastic , while the upper body is composed of thin wires which act as contour lines of a drawing. In ” Distant Journey ” Pfaeltzer confronts the audience with the opposite. The standing figure is flanked by a shield and is ideally three dimensional. The shield that various views , the operation of a screen , similar to a flat surface , but on closer inspection of a hybrid system composed wires , a kind cobweb . The attention is also paid to Pfaeltzer performance projects , with song and dance , theater and visual art are brought together . Here she uses different materials like cardboard , polyester , plastic and plaster . In this experimental atmosphere are exhibited in the Sonsbeek sketches for ‘ Water View’ and ‘ Narcissus’ arise . Saskia Pfaeltzer studied at the National Academy in Amsterdam , under the care of Theresia van der Pant , Piet Esser and Paul Grégoir . In this respect it puts the figurative tradition of twentieth- century Dutch sculpture drive while they are easy , sentimental deliberately out of the way . The highly comfortable and balanced sculptures and paintings by Saskia Pfaeltzer animate the space in which they are placed . The human body is represented by her no likeness , but believed , being surrounded by myths .

In Collections

– ING Bank
– ABN-AMRO Bank, Amsterdam
– RABO Bank, Amsterdam
– Unilever, Rotterdam
– Gemeentemuseum, Oss
– Cunard Line Queen Mary 2
– Hudig Langevelt, Amsterdam
– Van Meer James Capel NV, Amsterdam
– Museum Kura Hulande, Willemstad, Curaçao
– Motiance Dance School, Sint Maarten (NA)
Kunstbeurzen:
– KunstRai (Art Amsterdam)
– PAN Amsterdam
– Art Fair ‘s-Hertogenbosch
– Art Fair Knokke
– Realisme Beurs, Amsterdam
– ARTCologne, Keulen
– Lapada Art Fair, London
– London Art Fair, London
– Harrogate Fine Art Fair, Londen
Opdrachten in openbare ruimten e.a. (selectie):

================================

Werkbeschrijving

Met haar gestileerde mensfiguren lijkt Pfaeltzer een klassicistisch statement te maken waarbij ze niet streeft naar de ‘ideale schoonheid’ zoals de antieken, maar de vele uitdrukkingsvormen van het menselijk lichaam onderzoekt. Zowel in vorm als inhoud verwijst de beeldhouwer naar een mythische achtergrond. De figuren lijken de hoofdrolspelers uit oude vertellingen, die associaties opwekken met archaïsche tempelsculpturen of halfgoden. Voorbeelden zijn ‘de Vogelman’ en ‘de Verre Reis’ die Icarus en Odysseus in de herinnering brengen. De beeldhouwer is er veel aan gelegen om de spanning tussen de driedimensionaliteit en het platte vlak, tussen de open en gesloten vorm te laten zien. Dit sinds de Grieken traditionele probleem van de beeldhouwkunst wordt door Saskia Pfaeltzer op een originele manier benaderd met het beeld ‘Illusie’. Het onderlijf dat zich op een stellage bevindt en tevens de verbinding vormt met de aarde, is plastisch, terwijl het bovenlijf bestaat uit ijle draden die als contourlijnen van een tekening fungeren. In ‘de Verre Reis’ confronteert Pfaeltzer het publiek met het tegenovergestelde. De staande figuur wordt geflankeerd door een schild en is bij uitstek driedimensionaal. Het schild dat bij verschillende aanzichten de werking van een scherm heeft, lijkt op een plat vlak, maar is bij nader inzien uit een hybride dradenstelsel opgebouwd, een soort spinneweb. De aandacht van Pfaeltzer gaat ook uit naar performance-projecten, waarbij zang en dans, theater en beeldende kunst worden samen gebracht. Hierbij maakt ze gebruik van uiteenlopende materialen als karton, polyester, plastic en gips. In deze experimentele sfeer zijn de in Sonsbeek geëxposeerde schetsen voor ‘Waterbeeld’ en ‘Narcissus’ ontstaan. Saskia Pfaeltzer volgde haar opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam, onder de hoede van Theresia van der Pant, Piet Esser en Paul Grégoir. In dit opzicht zet zij de figuratieve traditie van de twintigste-eeuwse Nederlandse beeldhouwkunst voort, waarbij ze het gemakkelijke, sentimentele doelbewust uit de weg gaat. De uiterst verzorgde en evenwichtige beelden en schilderijen van Saskia Pfaeltzer bezielen de ruimte waarin ze geplaatst zijn. Het door haar weergegeven menselijk lichaam is geen evenbeeld, maar een verondersteld, door mythen omgeven wezen.