A.Kuryszczuk

 

 • De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - € 1079

  Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - € 1079

 • Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - € 4600

  Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - € 4600

 • Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas

  Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas

 • Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - € 1079

  Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - € 1079

 • Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - € 2697

  Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - € 2697

 • Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - € 3297

  Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - € 3297

 • Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - € 899

  Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - € 899

 (Terug naar overzicht alle kunstenaars)

INFO KUNSTWERKEN

Klik voor grote afbeelding en meer info kunstwerk beneden op afbeelding

0102055152 - De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055152 - De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055153 - De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055153 - De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055154 - De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2.158

0102055154 - De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2.158

0102055185 - Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - €1.079

0102055185 - Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - €1.079

0102055239 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - €4.600

0102055239 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - €4.600

0102055240 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 075x075

0102055240 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 075x075

0106055122 - Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - €1.079

0106055122 - Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - €1.079

0106055181 - Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - €2.697

0106055181 - Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - €2.697

0106055182 - Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - €3.297

0106055182 - Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - €3.297

0106055224 - Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - €899

0106055224 - Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - €899

INFORMATIE KUNSTENAAR

Annelore Kuryszczuk

Woonachtig

in Nederland

Opleiding

Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgium 1974 -1978 

Masterclass Milan Kunc, Amsterdam, NL 1995

Werkbeschrijving

Mondriaan en KuryszczuK: raakvlakken in beeldlijnen

In het werk van Anne-Lore KuryszczuK valt op het eerste gezicht een aantal zaken meteen op. Zo is daar de grote helderheid die ervan uitgaat. En een rustgevende overzichtelijkheid, of althans een streven daarnaar – en het is opmerkelijk hoe weinig empathie het de beschouwer kost om in dat streven mee te gaan.

Verder doet het vermoeden dat zij ervan houdt te spelen met elementaire zaken (structuur, lijn, richting, contrast, textuur, lichtval).

En voelen wij ons door haar meegenomen in de wereld van Mondriaan en zijn erfgenamen, niet alleen vanwege dit variëren en permuteren van primaire schilderkunstige grootheden, maar misschien ook wel in een ander opzicht, namelijk het zoeken naar waarheid, harmonie, zuiverheid.

Een andere indruk die je kunt krijgen bij het bekijken van bijeengebracht werk van haar is dat je je bevindt in een soort binaire wereld. Echter niet die van de alom oprukkende soft- en hardware, van de voorspelbare logica van de automaten, van de calculatie, de enen en nullen, rasters en pixels.

Integendeel, de hare is een wereld van gevoelsmatig uitgevonden en ontdekte polariteiten, waarin tweeledigheid op diverse niveaus intuïtief en met de hand wordt uitgewerkt tot organische beeldlijnen en raamwerken. Ook dat ‘tweeledige’ is bij haar heel elementair en fundamenteel. Het betreft uiteindelijk uiteraard de wezenlijke complementariteit van alles wat is, van het ene altijd het andere in zich draagt en moet dragen om te kunnen bestaan.

Maar dat existentiële wil zij laten zien op het niveau van materiaal en structuur: geen voorgrond zonder achtergrond, geen gelijkheid zonder ongelijkheid, etc. (Dat moet ook wel op het niveau van de waarneming zijn, om überhaupt te kunnen worden gezien, immers “Was in die Erscheinung tritt, muß sich trennen, um nur zu erscheinen.”) En, zo lijkt het, met een spaarzaamheid aan modaliteiten, om niet te zeggen aan eigenschappen. Het is vanzelfsprekend onmogelijk een werk te maken dat maar 1 eigenschap heeft (immers als er vorm is, is er schaal; als er kleur is, dan ook dimensie; is er vlakheid, dan textuur; materiaal ergo structuur; en ga zo maar door). Maar je kunt proberen in de buurt te komen.

Geconfronteerd met een dergelijk consequent gebruik van wit en ultramarijn is het haast onvermijdelijk niet te denken aan de Franse schilder Yves Klein en zijn IKB.

Ook zullen er ongetwijfeld kijkers zijn die associaties leggen met het geglazuurde terracotta van de renaissancekunstenaar Luca della Robbia, in weerwil van de abstractie van haar werk, want zo sterk werkt dat rigoureuze hanteren van wit en blauw dat het welke figuratie dan ook als het ware overheerst.

Maar laten we proberen verder te gaan dan dit soort (wellicht ook iets te gratuite) kunsthistorische associaties en proberen stil te staan bij de implicaties van dit wit en ultramarijn, en eens proberen na te gaan wat het effect ervan op onze gewaarwording en beleving zou kunnen zijn. Dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat je, als je bijvoorbeeld uitgaat van het idée reçue (ook mijn zoontje van zes beweert het al) dat “wit geen kleur” is, dat je bij Anne-Lore KuryszczuKs werk in feite te maken hebt met monochromen. (Hier komt dat binaire weer om de hoek kijken: colour/no colour.) We kunnen verder ins Blaue hinein redeneren, en bijvoorbeeld uitgaan van en voortborduren op een veel specifieker idee, namelijk van de eerder genoemde Klein die over kijken naar blauw in het algemeen beweerde dat er eerst niets is, vervolgens een diep niets en daarna een absolute diepte. Dan zou je ook tot de vaststelling kunnen komen dat je Anne-Lore KuryszczuKs werk, afhankelijk van de ‘diepte’ waarmee je het blauw op je laat inwerken, kunt beleven als eendimensionale creaties (lijnen) maar ook driedimensionale (diepte).

Deze schilderijen lijken ons uit te nodigen onszelf af te vragen hoe we ze het best kunnen bekijken: als lijnen, zoals bij een tekst, of als vlakken, zoals bij een afbeelding. (En, zoals zoëven vastgesteld, is het ook mogelijk ze als volumen te zien.) De meeste schilderijen bekijken we meestal door ze vrijelijk met de ogen af te tasten volgens een structuur die de schilder ons heeft aangeboden in zijn uitbeelding.
De meeste teksten bekijken we meestal door letterlijk de regels te volgen, met andere woorden doordat aan onze ogen een structuur is opgelegd; pas als we die lijnen regel voor regel hebben gevolgd krijgen we mee wat de schrijver ons wilde aanbieden in zijn beschrijving. Zo beschouwd lijkt het erop dat bij Anne-Lores werk de vrijheid van de blik in het geding is. Maar bij nader inzien gebeurt het zelden dat we in een oogopslag meekrijgen wat de schilder wil uitdrukken. Het bekijken van een schilderij of tekening is een zich herhalend proces van synthese en analyse: in een oogopslag de totale uitbeelding overzien en vervolgens onze blik er in banen overheen te laten glijden, om dit procédé vervolgens te herhalen.

Ook de meeste schilderijen worden op die manier ‘gelezen’.
Anne-Lore KuryszczuKs schilderijen zijn te zien als een voorstel tot ‘lezing’ waarbij een combinatie van dit onbelemmerd scannend kijken en het lijnen volgen resulteert in een tussen de regels door kijken. Zoals je tussen de jaloezieën kunt kijken.

Marc Geerards,

Video Annelore aan het werk:http://vimeo.com/44975006

Kunstwerken:www.youtube.com/watch?v=rUnkCVi87QI

EXHIBITIONS

2018

 • 24 hours WEST, paintings, Amsterdam, NL

2017

 • HOTEL KIMPTON De Witt, paintings, Amsterdam, NL
 • National Open Studio, Amsterdam, NL

2016

 • ARTWEST, paintings, Amsterdam, NL
 • Studio presentation, Amsterdam, NL

2015

 • ARTWEST, sculptures, Amsterdam, NL
 • Studio presentation, Amsterdam, NL
 • ART BREDA with Gallery Chiefs & Spirits, The Hague, NL

2014

 • KUNSTRAI Amsterdam with Gallery Chiefs & Spirits, The Hague, NL
 • “Drawings on the table”, Buiksloterkerk, Amsterdam Noord, NL
 • Studio presentation, Amsterdam, NL

2013

 • BERLINER LISTE 2013; paintings, Berlin, Germany
 • Presentation NEW WORK 2013; paintings,

Marmeren Hall Tetterode, Amsterdam, NL

2012-2013

 • Van der Helstplein, MOYNAQ; photography, Amsterdam, NL
 • ART4all, LOODS6; paintings, Amsterdam, NL

2011

 • Tetterode 30 year anniversary exhibition 1981-10-17

Marmeren Hall and the Gallery, Amsterdam, NL

 • Open Studio; paintings, presentation recent works, Amsterdam, NL

2010

 • ‘Stand van Zaken: KUNST uit TETTERODE’, paintings

Marmeren Hall and Aschenbach & Hofland Galleries, Amsterdam, NL

2009

 • Presentation NEW WORK 2009; paintings, Amsterdam, NL
 • ‘Monumentendag 2009 Amsterdam’

Open Studio,Tetterode, Amsterdam, NL

2008

 • Tetterode, ‘Back stage · On stage’; paintings

Open studios, Amsterdam, NL

2006

 • Gallery Odessa; photography, ‘Your Future is in Your hands’

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland) Odessa, Ukraine

2005

 • Gallery Kiev; photography, ‘Your Future is in Your hands’

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland) Kiev, Ukraine

2002

 • Museum of Arts Odessa; photography “Positive Lives”

with John Ranard, Aleksandr Glyadyelov, Anne-Lore Kuryszczuk

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), Odessa, Ukraine

 • Museum of Arts Lvov; photography, “Positive Lives”

with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard , Anne-Lore Kuryszczuk

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), Lvov, Ukraine

 • International AIDS Conference Barcelona; photography

“Positive Lives” with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard,

Anne-Lore Kuryszczuk

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), Barcelona, Spain

2001

 • Center for Contemporary Arts Kiev, CCA; photography

“Positive Lives” with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard,

Anne-Lore Kuryszczuk

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), Kiev, Ukraine

 • Oude Kerk; video, “Positive Lives”

Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), Amsterdam, NL

2000

 • Central Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan,

‘Ultramarine’ solo; paintings, Tashkent, Uzbekistan

 • Second World Water Forum The Hague; photography,

Ronald Kleijer and Anne-Lore Kuryszczuk

for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland), The Hague, NL

 • Business Centre Gallery; paintings, Tashkent, Uzbekistan

1997

 • Jos Art Gallery, solo; paintings, Amsterdam, NL

1996

 • Art Yard Gallery; paintings, Amsterdam, NL
 • ‘Tetterode 15 years’, anniversary; paintings, Amsterdam, NL
 • Stadsdeelkantoor Zeeburg; paintings, Amsterdam, NL

1995

 • Aschenbach Gallery; paintings, Amsterdam, NL
 • Dr. Sarphatihuis; paintings, Amsterdam, NL
 • Gallery Jos Art; paintings, Amsterdam, NL
 • Arti et Amicitiae; paintings , Amsterdam, NL
 • Aschenbach Gallery; paintings, Amsterdam, NL

Masterclass Milan Kunc

 • Prinsengracht Hospital; paintings, Amsterdam, NL
 • Art Yard Gallery; paintings, Amsterdam, NL
 • Open Haven Museum, ‘Thuishaven’; paintings, Amsterdam, NL

1994

 • Jos Art Gallery, solo; paintings, Amsterdam, NL
 • Art Fair Utrecht, Jos Art Gallery; paintings, Amsterdam, NL
 • Open Haven Museum, ‘De Ontmoeting’; paintings, Amsterdam, NL

1993

 • Gemeentelijke Kredietbank; paintings, Amsterdam, NL

organised bij Gallery Van Wijngaarden

 • Open Haven Museum, ‘Land in zicht’; paintings, Amsterdam, NL

1992

 • Gallery Van Wijngaarden; paintings, Amsterdam, NL
 • Gallery Valentine de Haan; paintings, Hoorn, NL
 • Oude Kerk, ‘Extra Dekkend’; paintings, Amsterdam, NL

1991

 • Gallery Aschenbach, ‘Tetter Ode” 10 year anniversary Tetterode;

paintings, Amsterdam, NL

 • Establishment of artist initiative ‘EXTRA DEKKEND’

Amsterdam, NL

 • KunstRAI, ‘Kunstgreep’; paintings, Amsterdam, NL

1990

 • Open Havenmuseum ‘Handbagage’; paintings, Amsterdam, NL
 • ‘Art from Tetterode’; paintings, Amsterdam, NL
 • Art in Architecture; sculptures, Amsterdam, NL
 • Gallery De Voetboog; paintings, Amsterdam, NL

1989

 • Gallery 408; sculptures, Amsterdam, NL
 • Open Havenmuseum, ‘De Ontmoeting’; paintings, Amsterdam, NL

1988

 • Marmeren Hal Tetterode; sculptures, Amsterdam, NL
 • Open studio, Tetterode; drawings and paintings, Amsterdam, NL
 • Metz & Co; sculptures, Amsterdam, NL

 

CURATOR of EXHIBITIONS

 

2010

 • Marmeren Hall and Aschenbach & Hofland Galleries, Amsterdam, NL

Exhibition ‘Stand van Zaken: KUNST UIT TETTERODE·

2009

 • Tetterode, Amsterdam, NL

Exhibition ‘Monumentendag 2009 Amsterdam· and Open Studios

2002

 • International AIDS Conference, Barcelona, Spain, ‘Positive Lives’

Exhibition for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland)

 • Museum Odessa, Ukraine, ‘Positive Lives’

Exhibition for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland)

 • Museum of Arts Lvov, Ukraine, ‘Positive Lives’

Exhibition for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland)

2001

 • Center for Contempory Arts, CCA, Kiev, Ukraine, ‘Positive Lives’

Exhibition for Mèdecins Sans Frontières (MSF-Holland)

 

INTERNATIONAL COLLECTIONS

 

 • Architectural Firm Van Stigt, The Netherlands
 • Bank Brussel Lambert, Belgium
 • Erasmus University, The Netherlands
 • Gallery Van Wijngaarden, The Netherlands
 • Hotel KIMPTON De Witt, Amsterdam, The Netherlands
 • Verbond van Verzekeraars, The Netherlands
 • Mèdecins Sans Frontières, (MFS-Holland), The Netherlands
 • Town Hall of Hokkaido, Japan
 • Several private collections