Collectie Advies & Collectie Opbouw

De opbouw van een eigen kunstcollectie begint meestal omdat men door het mooie of fascinerende van die kunstwerken geraakt wordt. Soms heeft echter representatie, status of investering een overheersende rol.

De invalshoek van waaruit men een kunstcollectie start en de financiele middelen, die men voor het doel ter beschikking wil of kan hebben, vragen ieder een eigen specifieke benadering in de opbouw van de collectie.

Kunst als kantoor-aankleding en representatie

  010214858205011486480102148529

Dominique Chan

Het merendeel van de nederlandse bedrijven heeft moderne kunst meestal, in de vorm van huur, in haar interieur. Een groot deel van die bedrijven hebben ook moderne kunst aangekocht, echter vaak zonder doelbewust een collectie te willen opbouwen, maar eerder omdat men  om redenen van representatie en werksfeerverbetering t.a.v  het personeel en verfraaing van het interieur,  van een kunstwerk geen afstand meer wilde of kon doen.

Het criterium hier is meestal dat men door de kunst geraakt wordt en mooi vindt.

Kunst als maatschappelijke betrokkenheid en marketing

  010105041201010503020101050429

Leo Wijnhoven

 
Duizenden bedrijven hebben vanwege betrokkenheid met wat leeft in de maatschappij of bij ontwikkeling van jonge kunstenaars maar ook vanuit  marketingoverwegingen, de afgelopen decennia bewust een collectie hedendaags modern aangelegd, die men mooi en kwalitatief vond en in de loop der jaren sterk in waarde is gestegen.

De top van hen, een selecte groep grote bedrijven of instellingen met een aanzienlijke collectie, heeft zich in 2005 verenigd in de VNBC, Vereniging Nederlandse Bedrijfs Collecties, met als doel deze kunstcollecties in exposities te laten rouleren.

Het criterium hier is meestal dat de kunst, naast esthetiek vanuit kwalitatief oogpunt representatief en imago- en statusverhogend moet zijn.

Kunst als investering

050750606020150607050750605

                                                                Armand 1928-2005

Bedrijven, die echter kunst als echte investering zien zijn niet alleen in Nederland nog een kleine groep.

Tendensen van een sterk opkomende markt voor kunstwerken van de bekende meesters uit de meeste stromingen van de moderne kunst van de 20e eeuw, zijn de afgelopen 10 jaar zichtbaar door de opkomst van een aantal kunstfondsen en hedgefondsen. Het grootste, het Fine Art Fund van van de Brit Philip Hoffman, doet goede zaken bij grote bedrijven en rijke investeerders in het westen, maar zeker ook in de golfstaten o.a. Dubai en China.
Ook the European Fine Art Index van onderzoeker Rachel Campbell, die de prijsontwikkeling volgt van die kunstwerken, die als beste investering gezien worden, zijn een graadmeter voor een zich booming ontwikkelende kunst-investeringsmarkt.
Deze investeerders zijn ook in staat om door grote aankopen van kunstwerken van onbekende jonge kunstenaars, deze kunstenaars in korte tijd, talentvol, gerenommeerd en een gewilde investering in de kunstmarkt te maken. Publiciteit omtrent deze aankopen doet ook hun belangstelling van belangrijke kunsttentoonstellingen o.a. de Documenta, De Biennale van Venetie sterk toenemen en deze deelname daaraan werkt weer prijsopdrijvend.

Het criterium hier is meestal niet alleen esthetisch maar eerst en vooral om winst te maken op korte termijn