Actuele Exposities

Exposities over actuele Sociaal Duurzame Thema’s: Economie, Politie, Emanicipatie, Vrije meningsuiting, Integratie, Discriminatie, Zelfontplooing, en Vrijheid van godsdienst

 

Actuele Expositie                                                       

‘InnerReflection & MindRestyling’

‘Van massacommunicatie naar duurzame communicatie’

      “Silent Thunder”             “Het Gesprek”           “Media Reflections”            “Open Minds”

Silent Thunder     The sky is the limit     Open Minds

      Iman Ali Khaled             Trees de Boer                Leo Wijnhoven                Dominique Chan 

Zelf-reflectie de onmisbare tool voor individu, onderneming of samenleving om de haalbaar-heid van de uitgangspunten en methodiek van het gekozen doel te toetsen. En actueler dan ooit, zeker na de kredietcrisis in een wereld waarin door globalisering economische-, ecologische-, culturele-, nationale-, religieuze- en individuele belangen en tegenstellingen meer dan ooit tot elkaar veroordeeld zijn! Leid de bijna fatale crash van de globale financiële wereld, uit eigenbelang/hebzucht, het keerpunt/kans tot de noodzakelijke veranderingen tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of leven?

Ook de vier geselecteerde kunstenaars verbeelden vanuit eigen invalshoek en betrokkenheid hoe met zelfreflectie en volharding de angst voor verandering overwonnen kan worden!

Trees de Boer

In haar zoektocht naar de essentie van communiceren probeert Trees de Boer in een serie over communicatie tussen mensen in de gemeenschappelijke ruimte de spanning tussen nabijheid en werkelijk contact met een lijnenspel vorm te geven.

Leo Wijnhoven

‘Media Reflections’ van Leo Wijnhoven , een confronterende spiegel van de massamedia leugens, die pretenderen dat aangeleerde rolpatronen van individuen uit massacommunicatie leiden tot een persoonlijke identiteit en een duurzame maatschappij. De massa-identiteit als persoonlijke identiteit is, zonder haar kritische vragen, de onderliggende oorzaak van de huidige crisis

Dominique Chan

De ogenschijnlijk naïeve alledaagse taferelen ‘Open Minds’ van de Frans-Chinese kunstenaar Dominiques Chan zijn persoonlijke kleurrijke reflecties van zijn leven hier vermengd met de open minded impressies en studies tijdens reizen door steeds weer nieuwe landen en culturen.

Iman Ali Khaled

De schilderijen van Iman Ali Khaled na haar vlucht uit Irak, zijn als mix van arabesque en hedendaagse westerse kunststromingen, krachtige bespiegelingen ‘Silent Thunder’ tussen verleden en de droombeelden van haar veranderde leven later in Nederland.

 

InnerReflection & MindRestyling is een van de thema-exposities, die aansluiten op de actualiteit, waarmee wij bedrijven willen laten deelnemen aan de discussie van de nieuwe sociale werkelijkheid. Duurzame moderne kunst op de werkplek stimuleert ook participatie van haar mondige netwerkende werknemers in begrip en ontwikkeling van een eigentijdse visie over duurzaam leven (produceren, communiceren en consumeren)

 


                               

Duurzame kunst als communicatiemiddel tot veranderende inzichten