POLITIEK & ECONOMIE-Metamorfose van een crisis, Massacommunicatie-Sociaal duurzame communicatie-Ethiek en Beleid

Deze crisis staat symbool voor het ethisch verval, onduurzaam handelen en falen van ons westers sociaal, financieel-economisch en politieke model! Een model dat haar sinds de koloniale wereldorde verkregen dominante positie, door de macht van de vrije markt voor het eerst moest prijsgeven.
Uiteindelijk heeft het westers financieel model, door de neo-liberale deregulering van de financiering van het ‘Massacommunicatie & massacomsumptie’ model sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw, uiteindelijk in 2008 bijna tot de implosie van zichzelf geleid.

Vraag en aanbod The sky is the limit         I want it all and now
‘Vraag en aanbod’ ‘Sky is the limit’         ‘I want it all and now’

Hypotheekcrisis, bankencrisis, schuldencrisis en dientengevolge euro-landencrisis leidden in snel tempo tot een crisis in de Europese politieke besluitvorming en de Europese munt. In plaats van adequaat sociaal duurzaam financieel beleid en visie moest de shoppende kiezer het doen met de populistische aanpak van bekvechtende nationale en europese politici.

Financiel Market 1 

Our “Leaders”

(http://www.youtube.com/watch?v=VugLUa47sLI)

Europa worstelt nog steeds. De Europese problemen zijn allang geen geïsoleerde, technisch-economische kwesties meer – iets met schulden en de munt. Nee, de crisis gaat veel dieper. Het is een crisis van politiek leiderschap. Europa zit hopeloos gevangen in ruzie over existentiële vragen als: tot hoe ver moet de integratie gaan, wat doen we met de natiestaat, wie van ons krijgt de macht? Binnenkort ligt ook de fundamentele vraag op tafel wat de aanhoudende bezuinigingen die Europese landen elkaar opleggen zullen betekenen voor de in het verleden op basis van goedkoop geld vereiste groeipercentages voor behoud van onze welvaart.
Het noodzakelijk terugdringen van de schulden, de grote bezuinigingen en stagnerende groei staan tevens op gespannen voet met de noodzakelijke groei om te kunnen blijven concurreren met de snel opkomende economien van de niet westerse BRIC landen.

Economische orde

Changing Power

Brazilië, Rusland, India en China maar ook Turkije, Mexico en Indonesië gaan op hun eigen bijeenkomsten steeds meer de globale agenda bepalen van alle geopolitieke thema’s: van klimaatverandering en voedselzekerheid tot terrorismebestrijding en handelspolitiek. Nu honderden miljoenen uit de voormalige Derde Wereld zijn opgeklommen naar de middenklasse, kunnen deze opkomende landen aan elkaar verdienen. Het zijn onafhankelijke groeimotoren geworden, die zich onafhankelijk van het Westen ontwikkelen. Dat is een cruciaal verschil met de oude afhankelijkheidsrelatie tussen arme landen en hun voormalige kolonisators en met de tijd dat handelstoegang tot de dichtgespijkerde Europese en Amerikaanse afzetmarkten essentieel en onbereikbaar was.

To be ot not to be

To be or not’

Our Vision: http://www.youtube.com/watch?v=MyiZD4Q3Mdk

(Our crise a conflicting, misleading theorie/behaviour of politicians, entrepeneurs and world-wide consumers and lacks any durable vision)

Met de expositie ‘Inner Reflection’ proberen wij vanaf begin 2008 een bijdrage te leveren aan de discussie over de noodzaak tot communicatie over de sociale duurzaamheid van onze samenleving.

Documentaires: Eurocrisis, Banks, Financial crisis, Economy

Related posts:

  1. The Financial Crisis, the Recession, and the American Political Economy
  2. Documentaire Eurocrisis: The Flaw (Monetair Systeem / Economie)
  3. Documentaire: Mind over Money (gedragseconomie)
  4. Steve Keen over de Eurocrisis en Hyman Minsky
  5. Kijktip: Kapitalisme is de Crisis (documentaire)
  6. Joris Luyendijk in Londen in de hoofden van bankiers-http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1316967

Consciousness, action and change
More than 8500 Documentaries and films to see at www.filmsforaction.org

 

Make your choice and enjoy!

kunst als communicatiemiddel tot veranderende inzichten