Saad Ali

 

  • 010110609 - Deux Amoureux Dans La Nuit I - Paintings - Oilpaint on canvas - 025x025 - €899

    010110609 - Deux Amoureux Dans La Nuit I - Paintings - Oilpaint on canvas - 025x025 - €899

(Terug naar overzicht alle kunstenaars)

INFO KUNSTWERKEN

Klik voor grote afbeelding en meer info kunstwerk beneden op afbeelding


INFORMATIE KUNSTENAAR

Saad Ali

Geboren
1953 Irak

Woonachtig
in Nederland

Opleiding
Academies van Florence en Perugia 1977-1981

Werkbeschrijving

De wortels van Saad Ali liggen op dezelfde plek als die van de hele westerse mensheid: in Mesopotamië. Zijn vaderland Irak heeft binnen haar grenzen de ruïnes van de oudste stad ter wereld, Eridu. De uitgestrekte grasvlaktes buiten de lemen stadsmuren heetten in het Sumerisch ‘E-din’ oftewel ‘Eden’, de naam die in de bijbel aan het paradijs gegeven werd.

Saad Ali schildert graag op verweerde deuren en panelen en noemt zijn werken ‘Deuren van de hoop’. Dat lijkt beslist geen toeval. Na de verbanning van de mens blokkeerde een engel met vlammend zwaard de terugtocht. Zolang de wereldgeschiedenis duurt zal de mens niet meer door die poorten op zijn schreden terugkeren, maar de herinnering aan het paradijs is bij geen mens uitgewist.

Saad Ali geeft met zijn werk uitdrukking aan iets wat voorafgaat aan elke specifieke, nationale of regionale cultuur en religie. Het paradijs is als beeld bezit van alle volkeren. Het is de menselijke blauwdruk voor geluk en wordt altijd geassocieerd met de hoop op herstel van onschuld en vrede. De grote ovale ogen van de mensen op Saad Ali’s kleurige panelen drukken juist die argeloosheid en onschuld goed uit. Scepsis en ironie ontbreken in de gelaatsuitdrukkingen, waardoor deze ontdaan worden van een uitgesproken persoonlijkheid.Zo krijgen ze iets universeels en weerspiegelen ze iets collectiefs: de geest van een volk of gevoelens die bij het menszijn zonder meer horen.

Waar de liefde bedreven wordt, kijken vanuit de omlijsting van elke werk zonder schaamte of terughoudendheid omstanders toe. De schilderingen zijn duidelijk raamvertellingen. In allerlei kleine omkaderde gebieden binnen het beeldvlak spelen zich verhalen af die soms wel en soms niet aansluiten bij het centrale gebeuren. Figuren worden door Saad Ali vaak in contouren weergegeven en de kleuren worden ingevuld of uitgespaard op de ‘deuren’. Zo ontstaan kunstwerken die geen conventionele schilderijen zijn, maar veeleer beschilderde dingen. Als zodanig verwijzen ze als symbolische objecten naar het paradijs, maar laten dat niet zelf zien.
Dit aspect van Saad Ali’s werk sluit aan bij een van de kenmerken van de Arabische schilderkunst, te weten de sterke verbondenheid daarvan met de architectuur.
De schitterende decoraties in de paleizen en moskeeën hadden in de eerste plaats een verwijzend karakter: het waren tekens, geen afbeeldingen. De ware tuin van Eden ligt bij Saad Ali dan ook niet op de panelen maar erachter. De voorstelling geeft slechts gestalte aan een collectief vermoeden en is geen afbeelding van of doorkijkje naar de paradijselijke toestand, maar een wegwijzer.