Leo van Steensel

 

  • NR:020202243- Shelter - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

    NR:020202243- Shelter - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

  • NR:020202248 - Explosie I - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

    NR:020202248 - Explosie I - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

(Back to summary all artists)

INFO ARTWORKS

Click below on  artwork for more info artwork and to see more big

020202243 - Shelter - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

020202243 - Shelter - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

020202248 - Explosie I - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

020202248 - Explosie I - Graphics - Etching - 096x126 - € 2.250

INFO ARTIST

Leo van Steensel

Born
1942 Tilburg

Residence

The Netherlands

Education

The Art Academy Tilburg 1959-1962

Description

Leo van Steensel is one of the fixed numbers of Kokon and within this category he belongs to the stars of the first magnitude . His work has something baffling brijants and something hermetic, as if it is made by means of most artists today are denied . And that is the stuff of which stars are made . Given appear in reproduction are etchings on Max Ernst -like collages of 18th and 19th century engravings and it is believed that more readily , because one can not imagine that at this time anyone has the superhuman ability and patience of the craftsmen from that time.

Van Steensel combines the technique of bygone generations measured the paradoxical spirit of the great arrangers of our time and that combination is exactly that of “what makes Van Steensel so different , so appealing ” . Who concludes from all this that Van Steensels art and brilliant virtuoso and therefore not too serious and deep, must I call unto order, because he has only partly right.

There is an element of comedy and aphoristic wit in this work – which in my opinion the least means that it should i within the temple of true art – but there is much more in particular an enormous ability to “simple” , graphically formulate of typically intellectual problems ( spaces with more than three dimensions , space-time problems, etc. ) .

Van Steensel mastered the art of metamorphoses to ” organize” ; every stage in the process is justified , and no other artifices employed than those permitted at the level of logic.

This combination of the fantastic with the rational part connects him with the masters of Mannerism and the other with the labyrinths of this time – unloaders and double kinship also justified from Steensels bold use of old vintage and brand-new styles . This higher tastelessness is a onplofbaar mixture, which probably has the same composition as the irreverent , ironic , fantaserende and reasoning human mind , Van Stensel has what many artists their property can call : he gets a lot of upside and he is very entertaining.

======

Leo van Steensel is een van de vaste nummers van de Kokon en binnen deze categorie behoort hij tot de sterren van de eerste grootte. Zijn werk heeft iets verbijsterend brijants en iets hermetisch, alsof het gemaakt is met middelen die aan de meeste kunstenaars van vandaag zijn ontzegd. En dat is de stof waaruit sterren worden gemaakt. Gezien in reproduktie lijken zijn etsen op Max Ernst-achtige collages van de 18e- en 19e eeuwse gravures en men gelooft dat te gereder , omdat men zich niet kan voorstellen, dat in deze tijd nog iemand beschikt over het bovenmenselijke kunnen en geduld van de vaklieden uit die tijd.

Van Steensel combineert de techniek van de vervlogen generaties mat de paradoxale geest van de grote arrangeurs van deze tijd en die combinatie maakt precies dat uit ” what makes Van Steensel so different, so appealing”. Wie uit dit alles concludeert, dat Van Steensels kunst briljant en virtuoos is en dus niet al te serieus en diep, moet ik echter wel tot orde roepen, want hij heeft slechts ten dele gelijk.
Er is een element van komedie en aforistische geestigheid in dit werk- hetgeen in mijn ogen allerminst betekent dat het niet binnen zou mogen i de tempel van echte kunst- maar er is veel meer met name een enorm vermogen tot het “eenvoudig”, aanschouwelijk formuleren van typisch intellectuele problemen (ruimten met meer dan drie dimensies, ruimte-tijd-problemen etc.).
Van Steensel beheerst de kunst om metamorfosen te “organiseren”; iedere fase in het proces is verantwoord, en worden geen andere kunstgrepen gehanteerd dan die welke ook op het niveau van de logica toelaatbaar zijn.
Die combinatie van het fantastische met het rationele verbindt hem enerzijds met de meesters van het maniërisme en anderzijds met de labyrinten-ontladers van deze tijd en die dubbele verwantschap rechtvaardigd ook Van Steensels vrijmoedige omgang met oude, ouderwetse en gloednieuwe stijlen. Deze hogere stijlloosheid is een onplofbaar mengsel, dat waarschijnlijk van dezelfde samenstelling is als de oneerbiedige, ironische, fantaserende en redenerende menselijke geest, Van Stensel heeft wat menig kunstenaar hun eigendom mag noemen: hij haaltveel overhoop en hij is bijzonder onderhoudend.

Kunstjournaal