ArtCommunication-Moderne kunst als sociaal duurzame communicatie

Kunst is een universele taal en weerspiegelt bewust of onbewust denken, emoties en handelenBeschrijving van de afbeelding

Escaping from the middle ages-Olieverfschilderij op linnen van Leo Wijnhoven

Kunst wordt gedragen door schoonheid(esthetiek) in vorm en stijl alsook door inhoud (ethiek) als boodschap, idee, bewustzijn en betekenis.

Esthetisch als ethisch is ook moderne kunst een afspiegeling van en/of reactie op haar tijd met confrontatie, verbazing als aanzet tot vernieuwing.

De afgelopen decennia van ‘grenzeloze’ welvaart, groei, digitalisering en en ’geindividualiseerde’ levensstijl beperkte esthetiek in de media  zich tot snelle vluchtige beeldtaal met minder ruimte voor ethische aspecten als reflectie en bewustzijn voor sociaal duurzaam welzijn.

Nu de geglobaliseerde massacommunicatie, massaconsumptie en de financiële crisis grenzen stelt aan onze verworven vrijheden en welvaart is voor het vanuit ethisch perspectief kijken naar de oorzaken van deze crisis ook weer meer aandacht  en functie voor de ethische reflecties van moderne kunst.

Sociaal betrokken kunst zoekt de dialoog en het bewustzijn tot verandering naar een nieuw evenwicht tussen welvaart en welzijn, waarbij persoonlijke groei en welzijn van het individu net zo belangrijk is als veranderende visies van sociaal duurzaam samenleven (communiceren, produceren en consumeren).

De thema’s varieren dan ook van aandacht voor de financieel/economische crisis (ondernemen, consumeren) tot andere relevante aspecten als discriminatie, homofobie, emanicipatie, integratie, uitbuiting en onderdrukking, vrijheid van meningsuiting en zelfontplooing (communiceren en samenleven)

Moderne kunst als communicatie tot veranderende sociaal duurzame inzichten!