Stan Hill

 

  • ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 120x110 - € 2499

    ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 120x110 - € 2499

  • ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - € 3000

    ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - € 3000

  • ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - € 3000

    ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - € 3000

(Back to summary all artists)

INFO ARTWORKS

Click below on  artwork for more info artwork and to see more big

010131006 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 120x110 - €2.499

010131006 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 120x110 - €2.499

010131009 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - €3.000

010131009 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - €3.000

010131010 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - €3.000

010131010 - ZT - Paintings - Oilpaint on canvas - 220x140 - €3.000

 INFO ARTIST

Stan Hill

Born
1960 in Wanssum

Residence

The Netherlands

Education
Art academy and graphic Design

Description

Stanhill is a versatile and gifted artist. Besides making colorful paintings Stanhill also filmmaker , television director , graphic designer and sculptor . more …

Stanhill in Utrecht graduated as a graphic designer . After the Academy he took various courses such as Photography , Advertising Signs , Information and training in the field of multi-camera directing for TV .

From 1980 to 1986 he was one of the two directors of the Dutch Film Festival in Utrecht. In 1985 Stanhill produced for Jos Stelling productions film The Illusionist . It played famous Dutch artists like Freek de Jonge and Jim van der Woude .

In 1988 the film The Exchange Wachter ( the Pointsman ) , which Stanley Jos Stelling Film Productions produced . A Dutch ( drama) film where as John Kraaykamp , Jim van der Woude and Ton van Dort in the episode. Also produced and developed Stanhill including hundreds of television programs including the Balinese chef Lonny , Rob Fruithof , Annemiek Verdoorn , eva . The India House he produced the music documentary Forty Five . Various known TV and theater programs to his name , including the Rijstafel , Warehouse , Dutch artists Parade , Missing, Eve Online

As director of the Indian home he organized the annual Indo Spectrum Festival , which art , culture and science born of mixed Indian origin and roots was preserved , nurtured, promoted and disseminated .

My favorite paintings I make in the early morning hours . After a nap of an hour or three I come to my bed in my studio to go to work. I know for weeks then I should go create again. more …

When Stan Hill talks about his work , he gives the impression that there lies a philosophy behind his way of working . But that denies the painter certainly . more …

Making paintings and sculptures for Stanhill one of the many expressions of his creativity . more …

Stanhill shrugs . “It’s just an explanation ,” he says, ” Maybe there’s something else behind . It is sometimes said that my paintings are not by me , but by someone else made . Someone from another dimension . more …

The bigger the better , ( read more … )

In my pictures the winged figures given an important place . Inspired by the pigeons used to symbolize spirituality do I create figures and scenes that have to do anything with wings … and they will not get that from me … ! ( read more …. )

StanHill is een veelzijdig en begaafd kunstenaar. Naast het maken van kleurrijke schilderijen is StanHill ook programmamaker, tv-regisseur, grafisch ontwerper en beeldhouwer. meer…

StanHill is in Utrecht afgestudeerd als grafisch ontwerper. Na de Kunstacademie volgde hij diverse opleidingen zoals Fotografie, Reclametekenen, Informatica en opleidingen op het gebied van meercameraregie voor TV.

Van 1980 tot 1986 was hij een van de twee directeuren van het Nederlandse Filmfestival te Utrecht. In 1985 produceerde StanHill voor Jos Stelling producties de speelfilm De Illusionist. Hierin speelden bekende Nederlandse artiesten als Freek de Jonge en Jim van der Woude.

In 1988 volgde de film De Wisselwachter (the Pointsman), die Stanley voor Jos Stelling Filmproducties produceerde. Een Nederlandse (drama) speelfilm waar o.a. John Kraaykamp, Jim van der Woude  en Ton van Dort in meespeelden.

Verder produceerde en ontwikkelde StanHill o.a. honderden televisieprogramma’s van o.a. de Balinese chefkok Lonny, Rob Fruithof, Annemiek Verdoorn, eva. Voor het Indisch Huis produceerde hij de muziekdocumentaire Forty Five.

Ook diverse bekende TV en theaterprogramma’s staan op zijn naam, zoals de Rijstafel, het Pakhuis, Hollandse artiesten Parade, Vermist, Online e.v.a.

Als directeur van het Indisch huis organiseerde hij het jaarlijks terugkerend Indospectrum Festival, waarbinnen kunst, cultuur en wetenschap ontsproten aan de gemengde Indische afkomst en roots werd bewaard, gekoesterd, gestimuleerd en uitgedragen.

Mijn mooiste schilderijen maak ik in de vroege ochtenduren. Na een hazenslaapje van een uur of drie kom ik mijn bed uit om in mijn atelier aan de slag te gaan. Ik weet dan al weken dat ik weer moet gaan creëren. meer…

Wanneer StanHill praat over zijn werk, dan wekt hij de indruk dat er achter zijn manier van werken een filosofie schuilt. Maar dat ontkent de schilder stellig. meer…

Het maken van schilderijen en sculpturen is voor StanHill een van de vele uitingen van zijn creativiteit. meer…

StanHill haalt zijn schouders op. ‘Het is maar een uitleg’, zegt hij : ‘Misschien zit er wel iets heel anders achter. Er wordt wel eens gezegd dat mijn schilderijen niet door mij, maar door iemand anders worden gemaakt. Iemand uit een andere dimensie. meer…

Hoe groter hoe beter, (lees verder…)

In mijn beelden krijgen de gevleugelde figuren een belangrijke plaats. Geïnspireerd door de duiven die gebruikt worden als symbool voor spiritualiteit maak ik figuren en taferelen die alles met vleugels van doen hebben…en anders krijgen ze die van mij…! (lees verder….)