A.Kuryszczuk

 

 • De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

  De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2158

 • Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - € 1079

  Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - € 1079

 • Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - € 4600

  Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - € 4600

 • Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas

  Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas

 • Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - € 1079

  Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - € 1079

 • Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - € 2697

  Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - € 2697

 • Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - € 3297

  Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - € 3297

 • Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - € 899

  Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - € 899

 (Terug naar overzicht alle kunstenaars)

INFO KUNSTWERKEN

Klik voor grote afbeelding en meer info kunstwerk beneden op afbeelding

0102055152 - De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055152 - De vier seizoenen 1 Winter - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055153 - De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055153 - De vier seizoenen 2 Lente - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - €2.158

0102055154 - De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2.158

0102055154 - De vier seizoenen 3 zomer - Paintings - Acrylics on canvas - 090x140 - € 2.158

0102055185 - Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - €1.079

0102055185 - Es war einmal - Paintings - Acrylics on canvas - 070x070 - €1.079

0102055239 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - €4.600

0102055239 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 135x075 - €4.600

0102055240 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 075x075

0102055240 - Es war einmal..... - Paintings - Acrylics on canvas - 075x075

0106055122 - Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - €1.079

0106055122 - Maar onze liefde blijft altijd bestaan 2 - Paintings - Mixed Media - 030x040 - €1.079

0106055181 - Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - €2.697

0106055181 - Dear Annie - Paintings - Mixed Media - 100x100 - €2.697

0106055182 - Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - €3.297

0106055182 - Im still a tourist - Paintings - Mixed Media - 065x115 - €3.297

0106055224 - Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - €899

0106055224 - Analyse Oriental - Paintings - Mixed Media - 035x035 - €899

INFORMATIE KUNSTENAAR

Annelore Kuryszczuk

Woonachtig

in Nederland

Opleiding

Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgium 1974 -1978 

Masterclass Milan Kunc, Amsterdam, NL 1995

Werkbeschrijving

Mondriaan en KuryszczuK: raakvlakken in beeldlijnen

In het werk van Anne-Lore KuryszczuK valt op het eerste gezicht een aantal zaken meteen op. Zo is daar de grote helderheid die ervan uitgaat. En een rustgevende overzichtelijkheid, of althans een streven daarnaar – en het is opmerkelijk hoe weinig empathie het de beschouwer kost om in dat streven mee te gaan.

Verder doet het vermoeden dat zij ervan houdt te spelen met elementaire zaken (structuur, lijn, richting, contrast, textuur, lichtval).

En voelen wij ons door haar meegenomen in de wereld van Mondriaan en zijn erfgenamen, niet alleen vanwege dit variëren en permuteren van primaire schilderkunstige grootheden, maar misschien ook wel in een ander opzicht, namelijk het zoeken naar waarheid, harmonie, zuiverheid.

Een andere indruk die je kunt krijgen bij het bekijken van bijeengebracht werk van haar is dat je je bevindt in een soort binaire wereld. Echter niet die van de alom oprukkende soft- en hardware, van de voorspelbare logica van de automaten, van de calculatie, de enen en nullen, rasters en pixels.

Integendeel, de hare is een wereld van gevoelsmatig uitgevonden en ontdekte polariteiten, waarin tweeledigheid op diverse niveaus intuïtief en met de hand wordt uitgewerkt tot organische beeldlijnen en raamwerken. Ook dat ‘tweeledige’ is bij haar heel elementair en fundamenteel. Het betreft uiteindelijk uiteraard de wezenlijke complementariteit van alles wat is, van het ene altijd het andere in zich draagt en moet dragen om te kunnen bestaan.

Maar dat existentiële wil zij laten zien op het niveau van materiaal en structuur: geen voorgrond zonder achtergrond, geen gelijkheid zonder ongelijkheid, etc. (Dat moet ook wel op het niveau van de waarneming zijn, om überhaupt te kunnen worden gezien, immers “Was in die Erscheinung tritt, muß sich trennen, um nur zu erscheinen.”) En, zo lijkt het, met een spaarzaamheid aan modaliteiten, om niet te zeggen aan eigenschappen. Het is vanzelfsprekend onmogelijk een werk te maken dat maar 1 eigenschap heeft (immers als er vorm is, is er schaal; als er kleur is, dan ook dimensie; is er vlakheid, dan textuur; materiaal ergo structuur; en ga zo maar door). Maar je kunt proberen in de buurt te komen.

Geconfronteerd met een dergelijk consequent gebruik van wit en ultramarijn is het haast onvermijdelijk niet te denken aan de Franse schilder Yves Klein en zijn IKB.

Ook zullen er ongetwijfeld kijkers zijn die associaties leggen met het geglazuurde terracotta van de renaissancekunstenaar Luca della Robbia, in weerwil van de abstractie van haar werk, want zo sterk werkt dat rigoureuze hanteren van wit en blauw dat het welke figuratie dan ook als het ware overheerst.

Maar laten we proberen verder te gaan dan dit soort (wellicht ook iets te gratuite) kunsthistorische associaties en proberen stil te staan bij de implicaties van dit wit en ultramarijn, en eens proberen na te gaan wat het effect ervan op onze gewaarwording en beleving zou kunnen zijn. Dan zou je tot de conclusie kunnen komen dat je, als je bijvoorbeeld uitgaat van het idée reçue (ook mijn zoontje van zes beweert het al) dat “wit geen kleur” is, dat je bij Anne-Lore KuryszczuKs werk in feite te maken hebt met monochromen. (Hier komt dat binaire weer om de hoek kijken: colour/no colour.) We kunnen verder ins Blaue hinein redeneren, en bijvoorbeeld uitgaan van en voortborduren op een veel specifieker idee, namelijk van de eerder genoemde Klein die over kijken naar blauw in het algemeen beweerde dat er eerst niets is, vervolgens een diep niets en daarna een absolute diepte. Dan zou je ook tot de vaststelling kunnen komen dat je Anne-Lore KuryszczuKs werk, afhankelijk van de ‘diepte’ waarmee je het blauw op je laat inwerken, kunt beleven als eendimensionale creaties (lijnen) maar ook driedimensionale (diepte).

Deze schilderijen lijken ons uit te nodigen onszelf af te vragen hoe we ze het best kunnen bekijken: als lijnen, zoals bij een tekst, of als vlakken, zoals bij een afbeelding. (En, zoals zoëven vastgesteld, is het ook mogelijk ze als volumen te zien.) De meeste schilderijen bekijken we meestal door ze vrijelijk met de ogen af te tasten volgens een structuur die de schilder ons heeft aangeboden in zijn uitbeelding.
De meeste teksten bekijken we meestal door letterlijk de regels te volgen, met andere woorden doordat aan onze ogen een structuur is opgelegd; pas als we die lijnen regel voor regel hebben gevolgd krijgen we mee wat de schrijver ons wilde aanbieden in zijn beschrijving. Zo beschouwd lijkt het erop dat bij Anne-Lores werk de vrijheid van de blik in het geding is. Maar bij nader inzien gebeurt het zelden dat we in een oogopslag meekrijgen wat de schilder wil uitdrukken. Het bekijken van een schilderij of tekening is een zich herhalend proces van synthese en analyse: in een oogopslag de totale uitbeelding overzien en vervolgens onze blik er in banen overheen te laten glijden, om dit procédé vervolgens te herhalen.

Ook de meeste schilderijen worden op die manier ‘gelezen’.
Anne-Lore KuryszczuKs schilderijen zijn te zien als een voorstel tot ‘lezing’ waarbij een combinatie van dit onbelemmerd scannend kijken en het lijnen volgen resulteert in een tussen de regels door kijken. Zoals je tussen de jaloezieën kunt kijken.

Marc Geerards,

Video Annelore aan het werk:http://vimeo.com/44975006

Kunstwerken:www.youtube.com/watch?v=rUnkCVi87QI

 

 

Anne-Lore Kuryszczuk CURRICULUM VITAE

EXHIBITIONS

2011
·Gerhard Hofland Gallery, Amsterdam, NL; paintings
”1981-10-17 – 13.10”, Tetterode 30 year anniversary exhibition,
2011
·Open Studio, Amsterdam, NL; paintings
Presentation recent works
2010
·Aschenbach & Hofland Galleries, Amsterdam, NL; paintings
“Stand van Zaken: KUNST uit TETTERODE”
2008
·Tetterode, Amsterdam, NL; paintings
“Back stage – On stage”, and Open studios
2006
·Gallery Odessa, Ukraine; photography
“Your Future is in Your hands”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2005
·Gallery Kiev, Ukraine; photography
“Your Future is in Your hands”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2002
·Museum of Arts Odessa, Ukraine; photography
“Positive Lives” with John Ranard, Aleksandr Glyadyelov
and Anne-Lore Kuryszczuk
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2002
·Museum of Arts Lvov, Ukraine; photography
“Positive Lives” with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard
and Anne-Lore Kuryszczuk
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2002
·International AIDS Conference, Barcelona, Spain; photography
“Positive Lives” with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard
and Anne-Lore Kuryszczuk
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2001
·Center for Contemporary Arts, SCCA, Kiev, Ukraine; photography
“Positive Lives” with Aleksandr Glyadyelov, John Ranard
and Anne-Lore Kuryszczuk
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2001
·Oude Kerk, Amsterdam, NL; video
“Positive Lives”
Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2000
·Central Exhibition Hall of Academy of Arts of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan; paintings
“Ultramarine” solo
2000
·Second World Water Forum, The Hague, NL; photography,
with Ronald Kleijer and Anne-Lore Kuryszczuk
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2000
·Business Centre Gallery, Tashkent, Uzbekistan; paintings
1997
·Jos Art Gallery, solo, Amsterdam, NL; paintings
1996
·Art Yard Gallery, Amsterdam, NL; paintings
1996
·Tetterode “Tetterode 15 years”, anniversary, Amsterdam, NL; paintings
1996
·Stadsdeelkantoor Zeeburg, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Aschenbach Gallery, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Dr. Sarphatihuis, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Gallery Jos Art, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Arti et Amicitiae, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Aschenbach Gallery, Amsterdam, NL; paintings
Masterclass Milan Kunc
1995
·Prinsengracht Hospital, Amsterdam, NlL; paintings
1995
·Art Yard Gallery, Amsterdam, NL; paintings
1995
·Open Havenmuseum, “Thuishaven”, Amsterdam, NL; paintings
1994
·Jos Art Gallery, solo, Amsterdam, NL; paintings
1994
·Art Fair Utrecht, Jos Art Gallery, Amsterdam, NL; paintings
1994
·Open Havenmuseum, “De Ontmoeting” Amsterdam, NL; paintings
1993
·Gemeentelijke Kredietbank, Amsterdam, NL; paintings
organised bij Gallery Van Wijngaarden
1993
·Open Havenmuseum, “Land in zicht” Amsterdam, NL; paintings
1992
·Gallery Van Wijngaarden, Amsterdam, NL; paintings
1992
·Gallery Valentine de Haan, Hoorn, NL; paintings
1992
·Oude Kerk, “Extra Dekkend”, Amsterdam, NL; paintings

1991
· Tetterode Amsterdam, NL; paintings
1991
“Tetter Ode” exhibition 10 year anniversary Tetterode, NL
1991
·Establishment of artist initiative “EXTRA DEKKEND”
1991
·KunstRAI, “Kunstgreep” Amsterdam, NL; paintings
1990
·Open Havenmuseum “Handbagage” Amsterdam, NL; paintings
1990
·“Art from Tetterode”, Amsterdam, NL; paintings
1990
·Art in Architecture, Amsterdam, NL; sculptures
1990
·Gallery De Voetboog, Amsterdam, NL; paintings
1989
·Gallery 408, Amsterdam, NL; sculptures
1989
·Open Havenmuseum, “De Ontmoeting” Amsterdam, NL; paintings
1988
·Marmeren Hal Tetterode, Amsterdam, NL; sculptures
1988
·Open studio, Tetterode, Amsterdam, NL; drawings and paintings
1988
·Metz & Co, Amsterdam, NL; sculptures

CURATOR of EXHIBITIONS

2010
·Gerhard Hofland Galleries and Marmeren Hal, Amsterdam, NL
Curator exhibition
“Stand van Zaken: KUNST UIT TETTERODE”
2009
·Tetterode, Amsterdam, NL
Curator exhibition “Monumentendag 2009 Amsterdam”
and Open Studios
2002
·International AIDS Conference, Barcelona, Spain
Curator exhibition “Positive Lives”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2002
·Museum Odessa, Ukraine
Curator exhibition “Positive Lives”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2002
·Museum of Arts Lvov, Ukraine
Curator exhibition “Positive Lives”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)
2001
·Center for Contempory Arts, SCCA, Kiev, Ukraïne
Curator exhibition “Positive Lives”
for Médecins Sans Frontières (MSF-NL)

EDUCATIONS

1974 -1978
·Royal Academy of Fine Arts, Antwerp, Belgium
1995
·Masterclass Milan Kunc, Amsterdam, NL

COLLECTIONS

· Bank Brussel Lambert, Brussels, Belgium
· Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
· Médecins Sans Frontières, (MFS), The Netherlands
· Architectural Firm Van Stigt, Amsterdam,
The Netherlands
· Town Hall of Hokkaido, Hokkaido, Japan
· Verbond van Verzekeraars, The Netherlands
· Gallery Van Wijngaarden, Amsterdam,
The Netherlands

· G. Asselman – T. Reckman, The Netherlands
· G. Dijkstra, The Netherlands
. D. Jaeger, The Netherlands
. R. Kleijer, Uzbekistan
· J. van der Meer, The Netherlands
· A. Van der Meer-Leusink, The Netherlands
· I. Molicnick, Slovenia
· D. Van Moll, Belgium
· F. Mortier, Belgium
· G.J. Pijper, The Netherlands
· F. Slebos, USA
· R. Steyls, Belgium
· H. Sweeney – G. De Wildt, Great-Britain
· B. van Wensveen, The Netherlands
· I. Werner, Germany

Anne-Lore Kuryszczuk CURRICULUM VITAE